اسکلت فلزی

اسکلت فلزی مجتمع تجاری اداری پدیدار

پروژه مجتمع تجاری اداری پدیدار واقع در خیابان آفریقا- نبش خیابان پدیدار توسط شرکت دژ اسکان سازه ایرانیان اجرا و نصب گردیده است .

اسکلت فلزی پدیدار

نام کارفرما : شرکت سرمایه گذاری انصار
کاربری : متجمع تجاری اداری
پروژه مجتمع تجاری اداری پدیدار واقع در خیابان آفریقا- نبش خیابان پدیدار توسط شرکت دژ اسکان سازه ایرانیان اجرا و نصب گردیده است .
تناژ حدودی این پروژه 1500 تن و در 11 طبقه اجرا گردیده است .
کلیه اتصالات سازه فوق بصورت پیچ و مهره ای و سیستم END PLATE اجرا شده که یکی از سخت ترین روشهای اتصال می باشد .

موارد مرتبط