اسکلت فلزی

اسکلت فلزی پروژه مجتمع تجاری البرز

عملیات ساخت پروژه فوق در خرداد سال 1392 آغاز و در اردیبهشت سال 1393 به پایان رسید .

اسکلت فلزی مجتمع تجاری البرز

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری و عمران ظفر البرز
مشاور: شرکت پایدار طرح سازه کاربری : مجتمع تجاری، اداری، فرهنگی ، تفریحی
عملیات ساخت پروژه فوق در خرداد سال 1392 آغاز و در اردیبهشت سال 1393 به پایان رسید .
تناژ حدودی سازه فلزی فوق 6000 تن بوده و تمام اسکلت فلزی بصورت پیچ و مهره ای اجرا گردید.
این پروژه شرکت دژ اسکان سازه ایرانیان ساخته و در شهرک وحدت کرج نصب و تحویل کارفرما گردیده است .

به اشتراک بگذارید:

موارد مرتبط