اسکلت فلزی

اسکلت فلزی پروژه 2000 واحدی مجتمع مسکونی مهر بندر انزلی

این پروژه در شهر انزلی و در 72 بلوک هفت وهشت طبقه توسط شرکت دژ اسکان سازه ایرانیان اجرا و نصب گردیده است .

اسکلت فلزی مسکن مهر انزلی

کارفرما : وزارت راه و شهرسازی گیلان
کاربری: مسکونی
این پروژه در شهر انزلی و در 72 بلوک هفت وهشت طبقه توسط شرکت دژ اسکان سازه ایرانیان اجرا و نصب گردیده است .
تناژ حدودی پروژه فوق 7500 تن بوده که طی مدت یکسال ساخته و نصب گردیده است .
مقطع ستونها از نوع  H  و اتصالات بصورت پیچ و مهره ای اجرا گردیده است .به اشتراک بگذارید:

موارد مرتبط