اسکلت فلزی

اسکلت فلزی گلابدره

پروژه ساختمانی گلابدره واقع در خیابان ملکی گلابدره با توجه به شیب زیاد محل نصب و عرض بسیار کم معابر از جمله پروژه های بسیار سخت این شرکت جهت حمل قطعات به محل نصب و حضور جرثقیل سنگین در محل به شمار می رود .

اسکلت فلزی گلابدره

کارفرما : جناب آقای مهندس تاجری
مشاور: شرکت مهندسی پرابلم
کاربری : مسکونی
پروژه ساختمانی گلابدره واقع در خیابان ملکی گلابدره با توجه به شیب زیاد محل نصب و عرض بسیار کم معابر از جمله پروژه های بسیار سخت این شرکت جهت حمل قطعات به محل نصب و حضور جرثقیل سنگین در محل به شمار می رود .
اتصالات و بادبند سازه فوق بصورت پیچ و مهره و کلیه پروفیلهای مورد استفاده در نمای ساختمان بصورت نیم دایره اجرا گردیده است که باعث زیبای خاص ساختمان گردید .

به اشتراک بگذارید:

موارد مرتبط