سازه فلزی

سازه فلزی تالار مرکزی اراک

پروژه تالار مرکزی اراک واقع در شهر اراک ، به تناژ حدودی 2500 تن توسط شرکت دژاسکان سازه ایرانیان اجرا و نصب و تجویل کارفرما گردیده است .

سازه فلزی تالار اراک

کارفرما : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اراک
کاربری : فرهنگی و هنری
پروژه تالار مرکزی اراک واقع در شهر اراک ، به تناژ حدودی 2500 تن توسط شرکت دژ اسکان سازه ایرانیان اجرا و نصب و تحویل کارفرما گردیده است .
مقاطع ستون های سازه فلزی فوق از نوع H بوده و اتصالات تیرها بصورت پیچ و مهره و از نوع فلنجی اجرا گردید . سقف سازه فلزی فوق از نوع کامپوزیت و با تیرچه هایی با اتصال پیچ و مهره می باشد .

به اشتراک بگذارید:

موارد مرتبط