سازه فلزی

سازه فلزی پروژه ساختمانی ونک

تعداد طبقات این سازه 17 طبقه بوده و اتصالات آن بصورت فلنجی با پل های قنداقی می باشد .

سازه فلزی پروژه ونک

کارفرما : شرکت تهیه و توزیع نیروی برق تهران
مشاور: شرکت مشانیر
کاربری: اداری
سازه این پروژه با اتصالات پیچ و مهره و ستونها با مقطع چلیپا که جزء سخت ترین مقاطع می باشد در خیابان ولیعصر – خیابان عطار اجرا و نصب گردیده است .
تعداد طبقات این سازه 17 طبقه بوده و اتصالات آن بصورت فلنجی با پل های قنداقی می باشد .

به اشتراک بگذارید:

موارد مرتبط