سازه فلزی پروژه نسترن

نام پروژه : نسترن
کار فرما : شرکت پرهون
مشاور :  جناب آقای دکتر تقوایی
کاربری : ساختمان اداری
محل پروژه : تهران – سعادت آباد
سازه فلزی ساختمان نسترن واقع در بلوار فرهنگ منطقه سعادت آباد در 8 طبقه و با تناژ 200 تن توسط این شرکت اجرا و نصب گردیده است.
مقطع ستون ها از نوع ( اچ) و بصورت قاب خمشی در یک طرف ، طراحی و اجرا شده است.
اتصال پل به ستون و تیرچه به پل هم در طرف قاب خمشی و هم در طرف مفصلی، همچنین اتصال المانهای ستون به ستون از نوع پیچ و مهره ای می باشد.
باد بند های این سازه نیز بصورت هفتی ، هشتی و تماما پیچ و مهره ای اجرا گردیده است که این امر باعث زیبایی خاص این اسکلت می باشد.
لازم بذکر است که شرکت دژاسکان سازه ایرانیان بخاطر کیفیت مطلوب ، دقت عمل و سرعت مطلوب در این پروژه ، موفق به دریافت تقدیر نامه از سوی کارفرماگردید.

به اشتراک بگذارید:

موارد مرتبط