سوله های دوغارون

سوله های دوغارون

نام پروژه : سوله های دوغارون

کارفرما : شرکت محترم  فرگاز

مشاور : جناب آقای مهندس علی معززی

محل پروژه : منطقه ویژه دوغارون

وزن پروژه : 100  تن

توضیحات

سوله های فوق الذکر متعلق به شرکت فرگاز در منطقه ویژه دوغارون نصب گردیده است و کاربری آنها جهت استحصال گازهای خنک کننده می باشد.

سقف های قوسی شکل سازه های فوق زیبایی خاصی به اسکلت سازه بخشیده است ، همچنین بادبندهای بست قورباغه ای استفاده شده در این سازه نیز باعث ایجاد همگونی بیشتر گردیده است.

سوله های نامبرده توسط شرکت دژاسکان سازه ایرانیان ساخته و نصب گردیده است.

به اشتراک بگذارید:

موارد مرتبط